10_Народни суд који осудио Хортија

10_Народни суд који осудио Хортија